1422

  

Kong Erik af Pommern bestemmer i en forordning - Den store Købstadsforordning - at byerne skulle styres af to borgmestre.

Snesere hovedgård med gårdsæder og 3 landboere (fæstere) lejes af Agnete Kloster ud til Henneke Bosendal. 

Bebyggelsen Skomagergade 19 er nu rykket frem i gadelinjen, og huset fylder grunden i bredden.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle