1469

Rådmand Jens Kruse er vidne i Sankt Olai kirke i en arvesag efter en husmoder, hvor hendes to brødre strides med enkemanden om “testamente ,jordegods, kost, gæld og bygning”. Den slags sager var der mange af. Enden blev, at brødrene skulle overtage søsterens del af en gård i  Horns herred. Til gengæld skulle de give deres søsters datter penge og udstyr, når engang hun skulle giftes. Man brugte altså foruden rådhuset også kirkerne til retssager.

  Forrige år     Næste     Kort    Register    Tidstavle