1386                  Rådhuset
Resens kort
Forstørrelse

Model af gaden

Bevaret rådhus
Rådhuskvarter

Rådhus efter brand 1731

                                                         

På byens hovedstrøg, Algaden, lå byens rådhus ud mod, hvad der dengang var torvet. Det lå østligst (på hjørnet af Skt. Olsgade) i en husrække, hvor alle huse vendte gavlene ud mod gaden. Rådhuset springer frem mod kørebanen og de to buer er sikkert indgang til et overdækket fortov i en buegang. Rådhuse af denne type kendes fra Nordtyskland og Polen, så når Resen tegner huset på denne måde, må man for en gangs skyld tro ham.

Stadsretten 1268 nævner et rådhus i Roskilde, men det ved vi ikke noget om. Først i 1386 står der direkte i en kilde, at rådhuset ligger på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade.