1496

Reformatoren af gråbrødrenes orden, Laurids Brandsen, dør i Roskilde og begraves i Gråbrødre Klosterkirke.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle