1497

Borgmester Jens Kruse køber ejendommene Algade 7 af Skt Anna Alter i domkirken. Hans datter Elsebe og svigersønnen Jens Boesen flyttede ind i nyerhvervelsen. Den østlige del af bebyggelsen på Algade 7 er kendt fra ældre kilder som Skt. Knuds Alters stenboder.

Skt. Knuds Alters stenboder er en langstrakt længe, som også dækker hele grunden Algade 9.

Biskoppen, Niels Skave, forærer domkirken den fornemme stol til messens leder, kantoren, som stadig står i kirken.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle