1483             Jens Boesen
Rådhuskvarter
Jens Kruse

Datteren Dorothea

Stamtavle for Kruseslægten

Borgmester Jens Kruse og hans hustru boede hele deres liv i Algade nr. 5, og efterhånden opkøbte borgmesteren også de tilstødende grunde til sin familie, således at en stor del af karreen mellem rådhuset og det nuværende Stændertorv kom i borgmesterslægtens eje. Således købte han 1497 Algade 7, hvor hans datter Elsebe og hendes mand, den senere borgmester Jens Boesen flyttede ind.

Jens Boesens far, Bo Jensen, havde også været borgmester i Roskilde. Jens Boesen optræder som rådmand i Roskilde 1483. Han og Elsebe fik fire børn: En søn, Frans, og døtrene Elsebe, Wolborg og Dorothea. 1503 afløste han sin svigerfader som borgmester.

Jens Boesen var et anskrevet medlem af Sct. Lucii Gilde og er tit omtalt i gilderegnskaberne for perioden 1516-22.

1519 fik borgmesteren bøvl med sin gård og ejendomsforholdet. Skt. Annas Alters vikar, Oluf Henriksen, gjorde pludselig krav på hans bolig. For alteret ejede jo vitterlig grunden (mens borgmesteren havde arvet husene på grunden). Sagen blev forelagt biskoppens, Lage Urnes, generalofficial (juridiske medarbejder) og tre kannikker, men de dømte til fordel for Jens Boesen. Han kunne nemlig fremlægge skriftligt bevis for, at "hans hustrus fader, Jens Kruse, hvis sjæl Gud nåde, havde rettelig købt og betalt alle huse og bygninger, som står på førnævnte grund".

Jens Boesens børn klarede sig godt. Sønnen Frans endte som rådmand. Døtrene Wolborg og Elsebe blev gift med borgere i Køge og København. Og Dorothea blev 1511 gift med kongens herold Thomas Lumesden, kaldet Thomas Sjælland. De flyttede ind i nabogården, bedstefaderen Jens Kruses ejendom i Algade 5. og da Dorotheas mor Elsebe overlevede sin mand og sad som enke i Algade 7 i mange år, blev der tale om et langvarigt naboskab.