1437                 Algade 5      
Udbygning af gården

Rådhuset

Algade 7

Rådhuskarréen

                                             

Borgmester Jens Kruse boede Algade 5, som han havde overtaget efter svigerfaderen Peder Jepsen 1473 som lejemål, ved dennes død 1476 som ejendom. Peder Jepsen havde lejet grunden af ejeren Trinitatis Alter 1437 med ret til at bygge på grunden. Det gjorde han: En stor gård. Senere købte Kruse også nabohuset, Algade 7, hvor hans datter Elsebe og svigersønnen Jens Boesen flyttede ind (her ejede Skt. Anna Alter grunden).

Deres børn arver siden Algade 5, og datteren Dorothea, som når at blive gift med hele to kongelige herolder, bor her fra ca. 1511 til 1549, hvor hendes anden mand, herolden Franciscus de Medina, ”med sin hustrus vilje og samtykke” solgte gården. Det var i øvrigt Dorotheas broder, rådmand Frans Boesen, der ordnede handelen. I Dorotheas tid var gården ramme om statsbesøg og andre begivenheder, så der kan have været behov for at bygge gården ud. Hun selv døde i en høj alder 1575.