1483

Skt. Lucii-gildet begynder at føre fortegnelser (til 1524) over nyindtrådte medlemmer.

Didrik Friis er stadig forstander for Agnete Kloster. Kristine Jensdatter bliver priorinde for anden gang.

Jens Boesen, søn af tidligere borgmester Bo Jensen, optræder som rådmand i Roskilde.

Den rige borger Niels Jensen erhverver gennem sin hustru Barbara en gård på sydsiden af Algade, i dag Algade 10. Han erhverver huset. Grunden tilhører Maria Magdalene Alter i domkirken.

  Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle