1534            Københavns fald 
Rigsrådets manglende valg
København under Christian III
Bispernes fald
                                                                                                  

Det ældste billede af København (fra Hamelmanns Oldenborgske Krønike, 1599) viser situationen under belejringen i slutningen af Grevens Fejde (1536). På landsiden ligger Christian III.'s belejringsværker og i søen ses under kommando af Peder Skram kongens flåde, forrest en karavel. Byen ligger velbeskyttet med sine mure ud mod belejringsværkerne og mod søen kan slottet forsvare havneindløbet. Det sidste passer ikke med virkeligheden. Slotsholmen ligger nærmest midt i havnen, ikke forrest. Da Christian III. havde erobret København, kunne han gennemføre reformationen og nyordningen af statens styrelse.