1503

Rådmand Jens Boesen, som bor Algade 7, afløser sin svigerfader Jens Kruse, Algade 5,  som borgmester. Hvornår Jens Kruse dør, vides ikke. Det må dog være før 1519.

Den mindste af klokkerne i Svogerslev Kirke støbt af Lauris Hansen sættes op i kirken.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle