1516

Mette Iversdatter Dyre, enke efter den svenske rigsforstander Svante Nielsen, forbliver som som forstanderinde for Agnete Kloster, men afløses som priorinde af Anne Willums.

 

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle