1541

Reformatoren Hans Tausen har præket længe nok for de halvkatolske kannikker i Roskilde, så at han kan rejse fra byen. Han bliver superintendent (biskop) i Ribe. Katolicismen er dog ikke udryddet.

Kantor Hans Olsen dør. Han blev udnævnt til embedet i katolsk tid, og blev siddende i den lutherske. Næste kendte kantor er Niels Friis.

Roskildeborgeren Oluf Michelsen beretter i et håndskrift, at "1541 sancti Jacobi apostili afthen wor et stort og forschræckeligt jordskell". I Roskildes undergrund - d.v.s. lagene under overfladen, som består af aflejringer fra istiden - er der lige øst for byen i nord-syd-gående retning en højdeforskel på 50 m, et tydeligt spring eller en forkastning. En forkastning er udtryk for bevægelser i jordskorpen og kan give sig udslag i jordskælv og mindre rystelser. Så beretningen kan være sand nok.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle