Kantor Hans Olsen

Kantorer

Cantoriets °konomi

Provste

I 1541 d°de kantor Hans Olsen, og hans bevarede testamente blev udfŠrdiget 1541-43.