1543

De gamle katolske kannikker og rektor for domskolen, Niels Black,  disputerer med de protestantiske professorer ved universitetet, og de forsvarer stadig centrale dele af den katolske lære. Statsmagten fordømmer rosekildekannikkerne for at udbrede papistisk vranglære.

Katrine Ovesdatter Daa forlader som den første nonne Skt. Agnete Kloster. 

Den tyske kansler, Andreas Barby, bliver kannik i Roskilde med præbendet Skt. Laurentii Kapel. Han bliver også domprovst, selv om han ikke var kirkemand. Men på denne måde fik han løn for at være en slags udenrigsminister.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle