1564

Valfarten til “det hellige blod i Bistrup” standses af Frederik II her 28 år efter reformationen. Kirken beordres nedrevet. 

Man kunne fjerne relikvier og rive valfartssteder ned, men man kunne ikke forbyde folk at samles. Ved Bistrup var der en kilde, som man så søgte sammen om. Og man kunne blive rask af dens hellige, magiske vand. Særlig Skt. Hans aften var vandet undergørende. Derfor mødtes syge med raske over hele landet helt frem til 1900-tallet ved de hellige kilder denne aften.

Der indkaldes til herredag i Roskilde i marts. Krigen er dyr og man mangler penge til alt: Krigsskibe, kanoner og først og fremmest løn til de lejede landsknægte. Der kommer ikke noget ud af mødet. At skaffe penge til den langvarige krig bliver et større og større problem. 

Kannikken Søren Olsen dør og begraves i Domkirken.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle