1596

Rigsforstanderskabet for Christian IV anklager Tyge Brahe for embedsmisbrug. Blandt anklagerne er, at han som kannik i Roskilde ikke har brudt sig om, at regnen er dryppet ned på sarkofagerne i Hellig Trekongers Kapel, som han var ansvarlig for at vedligeholde. Han har brugt vedligeholdelsespengene til at købe astronomiske instrumenter.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle