1670           Domkapitlets afvikling 
Domkapitlets sidste år
Svenstrup

I årene 1670-71 bortsolgtes Roskilde Domkapitels gods, og den 650 år gamle, tidligere så betydningsfulde institution var hermed ophørt med at eksistere. Kapitlet gjorde nok et forsøg på at holde sig i live uden ejendomme, men forgæves. Fra 1681 må det betragtes som endeligt afgået ved døden. Dets sidste tiloversblevne opgave, at være tamperret (at være domstol i ægteskabssager), blev nu taget fra kapitlet og henlagt under Universitetets styrelse. Når Holberg i »Mascarade« lader Henrik arrangere Tamperret, siger han i stævningen: "Rector og Professoribus giøre vitterligt, at for Os har ladet indstevne ---".

Hvad der blev af de tiloversblevne præbender, er vanskeligt at sige. I flere tilfælde blev de udlagt til ryttergods eller anvendt til lønning af den stående milits. I et af sine satiriske digte siger Thomas Kingos rebelske stedsøn, Jakob Worm:

  Hvor mangt et Provesti, hvor mangt et Kannikdømme,
  Hvor mangt Kapitel maa til Ryttergods henrømme,
  Det som til Alterbog og Bibel fordum laae,
  Til Sadel og Pistol, til Rytterhest maa gaae.