1600

Drejer Peder Brünnich, stamfader til den senere købmandsslægt, flytter fra Rostock i Tyskland til Roskilde

Kannikken Niels Hemmingsen dør og begraves i domkirken.

Himmelev Kirkes alter og alterkalk er fra denne tid.

Lille Allehelgensgade opkaldt efter den tidligere kirke på stedet nævnes, hvor nu Borchsgade ligger. Gaden forsvandt efter branden 1731.

"Roeskilde er en af de fornemste Byer i Sjelland, større end Kjøge, men ikke så smuk, thi Roeskilde brændte af for nogle Aar siden, og er mange steder ikke opbygt endnu. Staden ligger ved en Arm af Haver, og her var fordum Seglads til, men i Ufreds Tider er Havnen allerede fra gammel Tid forstoppet, og Fjorden er nu Byen til ingen Nytte. Her holdes alligevel Aarlige Markeder og drives al Salgs Handel". Således skriver Hermann von Zesterflet, som besøger Roskilde. Handelen på havnen var imidlertid ikke så død, som den tyske rejsende beskriver det. Det viser byfogedens regnskaber over told og andre afgifter.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle