1669

Der er atter misvækst efter en hård vinter. Landmændene får gæld, og en del må forlade deres gårde. Det er værst i Jylland. Der bliver mange fattige, og en stor skare af betlere driver omkring fra sted til sted og fra by til by.

Herlufsholm ejede en gård i Støden, som bygges dette år.

I 11 tilfælde skulle nogen stå offentligt skrifte i domkirken, fordi de havde begået lejermål. Fortegnelsen over synderne stammer fra fogedens regnskab, fordi de fremstillede også skulle betale bøder.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle