1680

Den skånske adelsmand Knud Thott til Gavnø bliver af rentekammeret sat til at udarbejde en ny matrikel, der direkte bygger på en konkret vurdering af hver enkelt ejendom i landet.

Niels Pedersen får bevilling på gæstgiveri i Rådhus Rode efter, at Jacob Winters enke, Margrethe, er død.

Apotekeren i Algade 8, Johannes Berthesius, dør, men bevillingen går videre til hans datter.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle