Resens kort 1677

Roder

Skt. Ibs rode havde en ejendommelig form, idet den lå omkring Sankt Ibs kirke og rakte op næsten til Algade. Formen er en følge af sogneomlægninger efter reformationen. I roden lå to rnøller Rimors mølle og Kobbermøllen, og ellers var området meget tyndt bebygget med små gårde, hvor der hovedsagelig boede landmænd. Husene i Skt. Ols Gade var lerklinede med stråtag og beboee mest af håndværkere. Dog med undtagelse af Olsgade 24, hvis ejer var magister Eskild, kapellan ved ved domkirken, hvis bygninger var af grundmur og havde tegltag. Huset lige overfor, Olsgade 15, nu Roskilde Museum, var til gengæld beskedent. Det var i bindingsværk med stråtag og her boede Hans Smed.