1764             Danske Atlas
Bruuns prospekt 1760

Kort over Roskildes omegn

Pontoppidans Danske Atlas med et prospekt, der viser Roskilde, udgives 1764.

Provst Henrik Meyer havde 1753 forfattet beskrivelsen af Roskilde. Den var rimeligt beskeden (og blev udgivet selvstændigt i 1793). Her kan man bl.a. læse: "Roeskild er nu omstunder en liden Bye, der knap havde beholdt tilovers nogen Skygge af sin gamle Herlighed, hvis ikke Domkirken var, tillige med de der i oprettede Kongelige og andre navnkundige Mænds Begravelser, som giøre, at udenlandske Reisende opholde sig her noget lengere. Hvorfor jeg særdeles vil tage den i Betragtning, da det øvrige Byen vedkommende snart er sagt".

Den Danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark ... Lands-Beskrivelse, er udgivet i syv bind med kobberstik i årene 1763 til 1781. Det er den første store samlede visuelle beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Udgiveren Erik Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, hvorfor arbejdet videreførtes på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og Bertel Christian Sandvig.

Mange af stikkene blev stukket af Jonas Haas. Kvaliteten er, sammenlignet med samtidige europæiske kobberstikværker, ringe, men værket giver værdifuld information og topografi og arkitektur i Danmark i anden halvdel af 1700-tallet.