1752

Esaias Fleischer bliver ansat som hører i katedralskolens nederste lektie som kun 20-årig. Han vover mod al skik og brug at gifte sig, selv om han kun får årlig løn af 130 rdl. Når han og familien alligevel klarer sig, er det fordi han ved flid og læsning finder ud af at udvikle den lille jordlod, der hører til embedet, til et mønsterlandbrug.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle