1753

En egentlig folketælling viser, at Roskilde nu er på vej op i folketal. Provst Meyer beskriver byen. Beskrivelsen bruges senere i "Danske Atlas"

Garveriet i Skomagergade 5-7 opføres.

Regensen rives ned.

Jakob Apoteker  Jørgen Stær dør. Hans enke og sønnen driver apoteket videre.

Københavns magistrat giver et selskab koncession på vandkraften i Kattinge Sø. Selskabet køber “landsbyen” Lerbæk (to gårde) og får tilladelse til at hente sten fra Nebbe Slots ruin (ved Kattingevejen fra Boserup), så man kan opføre Kattinge Værk, en stampemølle drevet af vand med 18 stamper og 1 grynmølle.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle