1779

Et brev skrevet i 1779 af den daværende ejer Peder Brønniche påberåber sig "den ham af magistraten i Roskilde forundte bevilling, at hans herbergergård, "Printzen" kaldet, ej alene måtte nyde de ved forordningen af 5. marts 1695 tilståede friheder". Dette kan tolkes som et bevis for at "Printzen" i 1695 skulle have fået bevilling. Da brevskriveren imidlertid henviser til den bevilling, han selv fik i 1755 havde det været naturligt at finde ordlyden af denne, som ikke nævner en bevilling fra 1695. Bevillingen fra 1755 omtaler kun, at den er udstedt på de i forordningen nævnte vilkår, hvilket jo også er lettere end at skulle specificere de mange rettigheder og forpligtelser. Der er med andre ord ikke belæg for, at datere "Printzen" til 1695.

Sukkerkompagniet må likvidere, d.v.s., at man må lukke. Transportomkomstningerne med at få bragt råsukker til Roskilde på pramme har været for høje. Andre byer som København og Flensborg ligger langt bedre for handelen på Vestindien.

Det første kort over Svogerslev laves. Her ses mange kendte steder i Svogerslev.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle