1784

Den danske Skoles forhold, indretning og undervisning beskrives af Skoleholder Tjørnelund.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle