1785

Det var grev Holstein af Ledreborg, der ejede næsten alle gårde og huse i Svogerslev (og Kornerup). Dog ejede Københavns Universitet og Magistrat (Bistrup gods) hver én gård.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle