1786

Der indføres betaling for at bruge alle chausséer, og der skal opkræves penge for hvert mil. Foruden ved Damhuset bliver der derfor opstillet bomme ved Vridsløselille, Baldersbrønde og Roskilde. Og der bliver bygget bomhuse. 

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle