1789

Kronprinsens regering afskaffer stavnsbåndet for landets bønder, og der laves en række reformer, der skal indføre selveje, udskiftning og udflytning af gårde fra landsbyerne. Det kommer dog til at tage mange år, inden reformerne er indført.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle