1885              Holger Drachmann

 

 

Digteren Holger Drachmann, gift for anden gang med Emmy Culmsee, flyttede 1885 ind i lejligheden i PalŠet.