1893                   Carl Andersen

O. H. Schmeltz

 

Manufakturhandler Carl Andersen (f. 1862), der i 17 år har været førstemand hos Otto Henrich Schmeltz, overtager forretningen 1893 (d. 1926).