1833              O. H. Schmeltz

O. H. Schmeltzs Efterfølger

O. H. Schmeltzs familie

Otto Henrich Schmeltz, søn af værkfører på Maglekilde Tøj- og Raskmageri Johan Henrich Schmeltz fødes 1814. 1833 overtager Otto Henrich Schmeltz familiens bomuldsvæveri i Skomagergade 9, hvorfra han også sælger stof samtidig med, at han rejser ud til markeder på hele Sjælland for at få sin produktion afsat. Han får 1851 borgerbrev på at være fabrikør. 1885 får han titlen agent. Manufakturhandler Carl Andersen (f. 1862), der i 17 år har været førstemand hos O. H. Schmeltz, overtager 1893 forretningen (d. 1926). Schmeltz går på pension. Han dør uden arvinger 1898.

O. H. Schmeltz begynder 1879 sine mange gavegiverier. For at få forbedret sin udsigt fra huset på Stændertorvet tilbyder han 20.000 kr. til kommunen (i dag flere millioner), hvis man vil bygge et nyt rådhus. Rådhuset fra 1735/1839 rives ned 1883. Det nuværende rådhus bygges, delvis for penge skænket af Schmeltz. 1885 tilbyder han at ville donere 20.000 kr. til opkøb af den gamle blok mellem Nytorv og Fondens Bro, så man kan få lavet et stort Stændertorv (som vi kender det i dag). 1895 forærer han byen et springvand af arkitekten J. V. Mørch-Hansen. Det opstilles på torvet. 1896 betaler Schmeltz 18.000 kr. for at få Allehelgensgade reguleret. Kommunen eksproprierer for pengene Winthers Garveri på hjørnet af Stændertorvet og Allehelgensgade (2), som lå som en prop i gaden. Ved Schmeltzs død 1898 har han i sit testamente flere gaver til byen. Samlet har han givet næsten 300.000 datidige kroner til bygninger, fonde og sociale formål, hvilket svarer til et stort millionbeløb i nutidige kroner.

V.hj.a. de testamenterede penge bygges i Allehelgensgade 6 ”Agent O. H. Schmeltzs Stiftelse” med friboliger for 6 ugifte kvinder. Andre penge fra testamentet bruges 1916 på at  købe et vænge nord for Provstevænget. Vænget beplantes og udlægges som park. Det er en del af Byparken i dag. Schmeltz Stiftelse udvides 1940 ved, at der Ved Klostermuren bygges endnu et hus med plads til 11 kvinder.

1961 bliver en stor ryddet plads mellem Skomagergade og Bredgade navngivet Schmeltzs Plads.