1940

Tuberkulosesanatoriet i Boserup overtages af Skt. Hans Hospital. Tuberkulosen behandles frem over ikke længere lokalt, men på specialiserede sanatorier.

Epidemisygehuset på Køgevej, som også hovedsageligt har været forbeholdt tuberkulosepatienter, overtages af amtet og indgår i Amtssygehuset.

Schmeltz Stiftelse udvides ved, at der Ved Klostermuren bygges endnu et hus med plads til 11 kvinder.

Arkitekt Johan Weber dør og testamenterer sine huse i Skolegade til Domkirken til sikring af, at kirkens omgivelser kan bevares.

8. april sættes garnisonen i Roskilde i alarmberedskab ved underretningen om, at der foregår tyske flådeaktiviteter i Store Bælt.
Ved underretningen om det tyske angreb på Danmark 9. april beordrer Roskildes kommandant, Helge Bennike, sine 800 mand til Helsingør, hvor man tager færgen til Sverige, idet obersten regnede med, at tyskerne også ville angribe Sverige. Styrken interneres. Da tyskerne kommer til Roskilde fra Korsør, finder de en tom Kasserne, som de kvit og frit kan overtage.

Den tyske Værnemagt overtager hotel Prindsen, hvor de tyske officerer får bolig. Der sættes skildvagt ved indgangen.

Da tyskerne afholdt sig fra at angribe Sverige, vender Roskildes garnison tilbage til Danmark i juni. Da Kasernen jo er beslaglagt af tyskerne, må de 800 mand indkvarteres på vandrerhjemmet Hørgården.

30. juni afholder det danske nazistparti DNSAP trods et (tysk) forbud mod møder et stævne i Roskilde. Man har lejet Højskolehjemmet, Algade 12. Politimesteren nedlagde forbud mod mødet, så nazisterne (som kom fra hele Sjælland) kastede sig spontant ud i en demonstration, hvori også deltog adskillige tyske soldater. Det kom til voldsomt håndgemæng mellem politiet og demonstranterne (især soldaterne), og politiet måtte trække sig tilbage med mange sårede. Først da tyske officerer blandede sig, blev der ro. Begivenheden endte med, at værnemagten udstedte et forbud mod, at tyske soldater blandede sig i danske møder og politik over alt i Danmark.

Danskernes "demonstrationer" var mere fredelige. De mødtes i Folkeparken til alsang, d.v.s. at de mødtes for sammen at synge danske sange.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle