1854               Amtssygehus

Menighedssygehuset

Epidemisygehuset

 

          Den lave længe i forgrunden er Epidemisygehuset.                                                        

Københavns Amt opfører 1854 Syge- Dåre- og Arbejds-anstalt (de gamle, gule bygninger på Roskilde Sygehus i dag). Arkitekt er Henrik Steffens Sibbern (1826-1901 - mest kendt for at have tegnet kirken i Silkeborg, men tegnede også Ringstedgade 3 i Roskilde opført 1857). Sygehuset skifter senere navn til Roskilde Amts og Bys Sygehus. Sygehuset udbygges over mange gange, men færdiggøres i 1916 med Martin Borch som arkitekt.

Byggeriet kan dog ikke rumme, hvad et moderne sygehus skal kunne klare. Så sygehuset udvides med mange knopskud.Første udbygning sker i 1958. Næste store udvidelse sker i 1997.