1854

 

Andreas Bodenhoff, som forpagtede  Bistrup Parcelgård, dør, og København driver selv gården videre v.hj.a. en forvalter.

Bistrupkomiteen, hvor såvel Københavns  magistrat som borgerrepræsentationen er repræsenteret, og som skal sørge for at få bøndergodset solgt, ophører med at fungere.  Der går dog nogle år, før planerne lægges på bordet.

Jacob Peter Mynster, Sjællands biskop, dør og afløses af Hans Lassen Martensen.

Kurhuset på Skt. Hans laves færdigt. Arkitekt er G. Bindesbøll.

Københavns Amt opfører Syge- Dåre- og Arbejds-anstalt (de ældre, gule bygninger på Roskilde Sygehus i dag).

Til Mentzes gård i Svogerslev opføres på Hovedgaden 41B et fodermesterhus.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle