1997 

Der planlægges i tilknytning til Vikingeskibsmuseet på havneområdet en museumsø med arbejdende værksteder.

        

Drengehoved lavet af den lokale billedhugger Karl Hansen Glem (1906-76) og opstillet i gården til den nedlagte Gråbrødre Skole flyttes til Absalons Skole.

Vor Frue Skole udvides med en indskolingsafdeling.
Biskop over Roskilde stift, Bertil Wiberg holder op. Jan Lindhardt bliver ny biskop.
Roskilde Amtssygehus udvides.
Hvor Hedemøllen lå, opføres et boligkompleks på Københavnsvej. Foto

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle