1996

Der laves et stort vægmaleri på husrække i Algade ind mod Roskilde Kloster. Arbejdet udføres af ungdomsprojektet Base 4000.

Ved Socialforvaltningen på Køgevej udsaves af en nedsavet elmetræsstamme skulpturen Tyrekalven lavet af Ole Bülow (født 1968).
Spiritusproduktionen ophører i Roskilde. Den gamle fabrik laves om til lejligheder.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle