1998

Absalons Skole udvides med en Skolefritidsordning. Samtidig lukker alle fritidshjem i midtbyen, herunder Roskilde Fritidshjem i Bondetinget 16.

På hjørnet af Støden og Byvolden opføres ny beboelsesejendom. Gaden er nu gennemrenoveret.

Henrik Christiansen fortsætter som borgmester efter byrådsvalget stadigt siddende på et flertal bestående af socialdemokratiet, venstre, de konservative og de radikale.
Karen Horsens ophører med at være domprovst i Roskilde. Ny i embedet bliver Jens Arendt.
Roskilde Hallerne udvides.
Man begynder på i tilknytning til Vikingeskibsmuseet på havneområdet at udgrave en museumsø med arbejdende værksteder. I den forbindelse finder man en række nye skibsvrag.

       

Roskilde kan fejre sit 1000-årsjubilæum, og begivenheden fejres med en række arrangementer over hele året. Postvæsenet udgiver et frimærke i den sjældne anledning.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle