1737                      Skomagergade 9
Det nye hus
Skomagergade 5-7

                                                    

Skomagergade 5-9 malet af Gamborg 1811. Nr. 9 er et ildebrandshus fra 1730’erne, som O. H. Schmeltz lejede og lavede værksted i i 1840’erne.l 1868 flyttedes værkstedet til Stændertorvet 8, og der blev butik i huset. Omkring århundredeskiftet blev huset revet ned, og der byggedes et hus i 2 etager på grunden.