1737

Brandstifteren Nicolai Christian henrettes offentligt.

 

Chr. Will. Worm, Sjællands biskop, dør og afløses af Peder Hersleb.

Ildebrandshuset i Skomagergade 9 opføres.

Frederik Oertz ophører som amtmand og bliver  afløst af Adolf Andreas v. der Lühe.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle