1800

 

Købmand Jacob Borch køber den senere Liebes Gård, Olsgade 18.

Skt. Agneshusene kaldes Skt. David. Det vides ikke hvorfor.

De Lassenske Huse på hjørnet af Helligkorsvej og Borgediget opføres. Der er tale om boliger for fattigfolk.
I Brøndgade og flere andre steder på Skt. Jørgensbjerg boede der også mange fattige.

Den sidste del af landevejen København-Roskilde lige før Roskilde har løbet ad forskellige spor, som er indtegnet på et kort fra dette år. Et af sporene er den senere Gammel Landevej.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle