1801

2/4 angriber en engelsk flåde under kommando af admiral Nelson København. Den danske flåde er ikke kampklar så tidligt på året, men skibene er uden rigning og master sejlet ud på reden, hvor de tager imod det engelske angreb og klarer sig nogenlunde. Kanonbulderet kan høres i Roskilde.

 

Københavns Kommunes kommission for administration af Bistrup sælger på en auktion selve Bistrup med Boserup Skov til en privat godsejer, kaptajnløjtnant Otto Benedict Brockdorff. Godset når på kort tid at blive handlet 3 gange, og for hver gang stiger det kraftigt i pris.

Svanemosegård udflyttes på bymarken mod sydøst, hvor Vejgård og Olufshøj  allerede lå.

  Svanemosegården

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle