1850

Det solide murermesterhus på hjørnet af Læderstræde og Hersegade opføres af murermester Schultz.

I Hersegade 20 opføres en beboelsesejendom. Den købes siden af professor Jacob Kornerup, som på sine gamle dage slår sig ned i fødebyen Roskilde.
Niels Madsens Gård på hjørnet af Skomagergade (nr. 46) og Blågårdsstræde bygges om, så stue og 1. sal flugter.
I Skomagergade 38 har købmand Aarestrup udsalg. Selv boede han i baghuset.
Hestetorvet 5-7 indrettes værksteder, som senere bliver en vognfabrik.
Kobbermøllen ved det østlige vandløb får vandet, der løver fra Rimors mølle. Ud mod Frederiksborgvej ligger et stuehus.
Frederik Julius Knuth ophører som amtmand over Københavns amt og dermed Roskilde. Ved enevældens ophør bliver amtmandsjobbet et andet af mere administrativ art.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle