1858

 

Bistrup Parcelgård udvides med 87 tdr. land af strøgodset vest for Skt. Jørgensbjerg.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle