1857

 

Bistrup Parcelgård udvides med 87 tdr. land af strøgodset vest for Skt. Jørgensbjerg.

Der bygges på Tingvej i Vindinge en lille skole. Degnen hedder Hoffmann.

 

Lauritz Foss går af som byfoged og borgmester i Roskilde. Fogedembedet følger fra nu af borgmesteren.

Vor Frue Kirke er meget forfalden, og en længere restaureringsperiode indledes med, at det gamle søndre våbenhus udskiftes med et nyt.

Første bygning på Roskilde Menighedssygehus opføres. I dag er bygningerne (den ældre bygning af røde sten) en del af Roskilde Sygehus. Arkitekt er V. Stiggaard.

Postgården blev efter Jens Pedersen solgt for 22.500 rdl. til Niels Jensen, som fik borgerskab som gæstgiver 30. januar. Udbygningen af jernbanenettet øgede antallet af rejsende til gavn for byernes gæstgiverier på bekostning af landevejskroerne. For Postgården blev det dog en nedtur, da den var baseret på de hestetrukne diligencer og dagvogne, som efterhånden mere holdt ind ved jernbanestationerne.

Farvermester Hammer udvider sin gård i i Skomagergade med Ringstedgade nr. 3. Foruden farveri husede bygningen en tid en af byens brandsprøjter.
Roskilde Handelsstandsforening stiftes. Foreningen kommer bl.a. til at drive Roskilde Handelsskole.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle