1881

Agent Anders Borch, købmandsgården Algade 12, dør barnløs. Han havde bygget Hersegade 9 som aftægtsbolig for sig selv (i dag Håndværkeren). Den bliver i en årrække præstebolig for andenpræsten ved Domkirken. Enken Ane Kirstine f. Brønniche testamenterer gård og formue (258.000 kr.: I dag mange millioner) til det Borch-Brønnicheske Familielegat. Selve gården Algade 12 bliver almindelig købmandshandel og overtages af Borchs førstemand I. L. Schade, hvorfor den siden kaldes Schades Gård (senere Højskolehjemmet, sidst Hotel Roar).

Øst for Skt. Hans og tæt på Skt. Jørgensbjerg opføres hospitalets ”Bjergmarksafdeling”, i dag ”Fjorden”, som hører under Roskilde Amt.

Købmand N. J. Gade sælger Skt. Olsgården til købmand Carl S. Henrichsen (død 1896).

Villa Clermont i Hedegade rives ned.

Spritfabrikken bliver en del af DDSF (De danske Spritfabrikker).

Ved siden af Banegården opføres et Posthus.
Store Hede Skole bygges. Langt ude på bymarken er der efterhånden gårde og husmandssteder og børnene fra området går i skole her.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle