1901

V.hj.a. testamenterede penge fra O. H. Schmeltz bygges i Allehelgensgade ”Agent O. H. Schmeltzs Stiftelse” med friboliger for 6 ugifte kvinder.

Københavns Kommune bygger Tuberkulosesanatorium ved Boserup Skov.

Roskilde Bibliotek oprettes

Borgediget (tidligere Blegdamsstrædet) bygges og Absalonsgade opstår på det område, som blev skænket til opførelse af en ny friskole (i dag Absalons Skole) af agent H. J. Kornerup. På Borgediget opføres Roskildes første ”højhus”.

Ildebrandshuset Skomagergade 9 må vige pladsen for et større hus.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle