1982

Skt. Jørgensbjerg Sogn får en ny Sognegård på Møllehusvej ved Rørmosen og lukker ”Bjerggården” (det tidligere asyl), som bygges om til ejerlejligheder.

Bjergmarken (marknavn), Sønderlundsvej og Boserupvej navngives. De to sidstnævnte har altid heddet sådan, men navnene gøres officielle.  
I Himmelev udstykkes de gamle husmandssteder Kildemosegård, Smålandsgård, Stavnsbjerg og Lundemosegård. Her anlægges Knolden, Skovlyst, Egelund og Østbyvej.  

Socialdemokratiet og SF går ved byrådsvalget hver frem med 1 mandat, VS får 1 mandat og kommunisterne ryger ud. Lisbeth Olsen fortsætter som borgmester.

Beboelseskompleks opføres i Støden, hvor tidligere bl.a.  Borgerstiftelsen lå.

Den ikke fredede del af Meyercrones Stiftelse ved Domkirken rives ned. Huset oplever forinden at blive besat af besættere.
Der indrettes Kulturhus i den fløj af Hotel Prinsen, hvor teatersal m.m. ligger.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle