1983

Den kongelige begravelsesplads uden for Domkirken indvies. Den er opført på det areal, hvor Meyercrones Stiftelse lå.

Der indrettes et Krisecenter for kvinder i Bondetinget 22.
Horsehøj, Troldehøj, Sneglehøj, Låddenhøj og Margrethehåbsvænget navngives.  
Blegdammen (gammelt navn på området ved Blegdamskilden) navngives.
I Himmelev anlægges på Egegårdens oprindelige jorder Haraldskær.  

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle