1694               Jesper Axelsen
Niels Pedersen

Christoffer Berg

Forordningen om gæstgiveri

                                                                              

Forgængeren i Rådhus Rode, Niels Pedersen, var gået fallit og var flygtet fra byen 1689. I 1694 kom så en ny privilegeret gæstgiver, som hed Jesper Axelsen, hvis bevilling er udstedt den 30. januar 1694. Han er den sidste gæstgiver, som fik kongelig bevilling inden en omfattende gæstgiverforordning trådte i kraft.

Jesper Axelsen fik kongelig bevilling som gæstgiver i Roskilde den 30. januar 1694. Et skattemandtal fra 1696 synes at placere ham på Algades nordside, måske der, hvor ”Prindsen” senere ligger, men med sikkerhed er det ikke lykkedes at fastslå. Det nævnes i 1696, at han tillige er vognmand og har ølbrygning og brændevinsbrænding. En tid var han også forpagter af konsumtionen i byen (porttolden) - et job, som kun de mere velhavende borgere kunne magte.

Endnu i 1710 omtales han som gæstgiver, men senest i 1713 har han forladt Roskilde for at overtage forpagtningen af Kongens ejendom Vibygaard, som på dette tidspunkt blev forpagtet ud til den højstbydende, og det var altså i dette tilfælde Jesper Axelsen. Omkring 1719 blev Vibygaard solgt af kronen og forpagtningen ophørte kort tid efter. Da han nu var ledig, søgte han i nogle år forgæves ansættelse i statens tjeneste. Det lykkedes ham så i 1728 at blive borgmester i Horsens, til trods for at andre lokale borgere var indstillet til embedet. Han var dog en fremmed i byen, og formuen var spist op, og han formåede ikke at sætte sig i respekt i byen. Efter længere tids sygdom døde han den 21. juni 1735 og Horsens by bekostede et gravsted inde i Klosterkirken.